Collectie (40)

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is altijd al gekenmerkt geweest door ongelijkheden, maar in de laatste decennia zijn vele typen van ongelijkheid tussen werkenden toegenomen. Als een gevolg daarvan wordt de arbeidsmarkt meer en meer gekarakteriseerd door grote verschillen – kloven – tussen verschillende groepen. Een van de meest uitgesproken kloven is de kloof tussen goed beschermde werknemers met een vast contract in loondienst en een breed scala van werkenden met ‘atypische’ of ‘non-standaard’ contracten – zoals tijdelijke contracten, en uitzend- en oproepkrachten – die veel minder bescherming kennen ten aanzien van werk en inkomen. Andere kloven betreffen die tussen hoogopgeleide en laagopgeleide werkenden, tussen goedbetaalde en laagbetaalde werkenden en tussen immigranten en autochtonen op de arbeidsmarkt. De ‘oude’ kloof tussen mannelijke en vrouwelijke werkenden is eveneens opmerkelijk hardnekkig, hoewel zij langzaam kleiner lijkt te worden.

In deze collectie vindt u meer artikelen over gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: PixNio - office

Icon afbeelding: Wikipedia - office

Sorteren op: