Artikel

Arm en rijk in de regio

Arm en rijk in de regio

Op basis van gedetailleerde data op buurtniveau zijn de verschillen in ontwikkeling en dynamiek van ongeveer 900 buurten in de MRA onderzocht. Het beleidsonderzoek "diversiteit en dynamiek" toont niet alleen de grote veelzijdigheid van de gemeenten die de MRA vormen, maar laat ook zien dat binnen de gemeenten een fascinerende heterogeniteit en dynamiek bestaan.

Diversiteit en dynamiek


Figuur 5.6a laat zien hoe de bevolking in de MRA naar inkomen is verdeeld. Het gemiddelde inkomen per inwoner op het niveau van buurten varieert van ongeveer 10.000 euro per inwoner in bijvoorbeeld typische studentenbuurten en delen van Haarlemmermeer en Almere/Lelystad tot boven de 60.000 euro per inwoner in buurten van Laren en Huizen (Laren-Steenbergen, Laren-Rijksweg, IJzeren Veld en Flevo). De spreiding binnen deze gemeenten is vele malen groter dan op gemeentelijk niveau binnen de MRA, waar deze varieert van 21.500 euro in Lelystad tot 38.000 euro in Bloemendaal (zie figuur 5.6b).

Figuur 5.6 (MRA beleidsonderzoek 2017

Ook de concentratie van armoede en rijkdom (zie figuur 5.7) kent grote verschillen in de MRA. Amsterdam, Purmerend, Diemen en Lelystad huisvesten buurten waarin het percentage van de bevolking dat hoort tot de 40 procent van de Nederlandse bevolking met het laagste inkomen, ruim meer dan de helft is. Rijkdom is sterker geconcentreerd, afgemeten aan het percentage van de 20 procent rijkste Nederlanders woonachtig in een bepaalde buurt. Rijkdom is onder meer sterk geconcentreerd in Bloemendaal en Aerdenhout en in (wijken van) Bussum, Huizen, Naarden, Laren en ook Overgooi (Almere). In deze gemeenten is de inkomensongelijkheid ook hoog (zie ook hoofdstuk 5 van de Economische Verkenningen MRA 2015 over ongelijkheid). Amsterdam heeft zowel buurten met hoge percentages bevolking die tot de armste 40 procent behoren, als hoge percentages bevolking die tot de rijkste 20 procent behoren, waardoor de ongelijkheid hier groot is. In figuur 5.7b valt dat af te leiden uit de grote spreiding van het inkomen.

Figuur b. MRA beleidsonderzoek 2017

 

figuur 5.7 MRA beleidsonderzoek 2017

 

Bron: beleidsonderzoek ‘diversiteit en dynamiek’, auteur: Henri L.F. de Groot.

Beleidsonderzoek economische verkenningen 2017

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Metropoolregio amsterdam Insights

Media

Documenten