Artikel

Vrijwillige vastlegging van culturele diversiteit

De Directie Samenleving en Integratie ("S&I") van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid en ondersteunt in het streven naar een samenleving waarin migranten en hun kinderen als volwaardige burgers participeren en zelfredzaam zijn. Daarom staat culturele diversiteit bij werkgevers op de agenda. Werkgevers geven in toenemende mate aan hier binnen hun bedrijf op in te zetten middels activiteiten en/of beleid.

Dit wordt volgens sommige werkgevers echter bemoeilijkt doordat zij:

  • Onvoldoende zicht hebben op de culturele diversiteit in hun personeelsbestand en hoe deze zich ontwikkelt; en
  • Geen zicht hebben in het aanbod van bicultureel/multicultureel talent per beroepsgroep.

Werkgevers weten hierdoor niet hoe zij de diversiteit van hun personeelsbestand moeten waarderen en wat realistische doelstellingen zijn gegeven het aanbod van specifieke beroepskrachten.

Onder meer privacywetgeving lijkt de gewenste mate van detailniveau van het inzichtelijk maken van culturele diversiteit en het aanbod van bicultureel/multicultureel talent van een bedrijf negatief te beïnvloeden. Daarom is in het nationaal actieprogramma tegen discriminatie (TK 2015-2016, 30 950, nr. 84) het ontwikkelen van een barometer om culturele diversiteit te meten toegezegd.

 

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: CBS - culturele diversiteit

Media

Documenten