Artikel

Monitor Jeugdwerkloosheid 2016

Werkloosheid onder niet-studerende jongeren daalt verder

Van de 146.000 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 26 jaar waren er in 2016 gemiddeld 9.800 werkloos, dit komt neer op 9,4% van de beroepsbevolking. In 2015 was dit 9,3%, maar in 2014 was dit nog 13,3%.

De Amsterdamse jeugdwerkloosheid ligt net als in 2015 iets onder het landelijke gemiddelde (9,8%) al daalde het landelijke gemiddelde van 10,4% naar 9,8% en bleef de jeugdwerkloosheid in Amsterdam vrijwel gelijk. OIS heeft de belangrijkste ontwikkelingen in de Amsterdamse jeugdwerkloosheid in beeld gebracht door jongeren op basis van de kenmerken onderwijs, werk en werkloosheid in te delen in zes groepen.

2017_nieuws_jeugdwerkloosheid_1.gif

Daling werkloosheid niet-studerende jongeren
Er zijn twee groepen werkloze jongeren: werkloze jongeren die een opleiding volgen en werkloze jongeren die geen opleiding (meer) volgen. Bij elkaar vormen die de werkloze beroepsbevolking, volgens de internationale definitie van werkloosheid. Van de onderwijsvolgende jongeren is 11,6% werkloos, van de niet-onderwijsvolgende jongeren is 6,8% werkloos. Onder de onderwijsvolgende jongeren is de werkloosheid gestegen terwijl onder de niet-onderwijsvolgende jongeren de werkloosheid daalde.

Jeugdwerkloosheid Amsterdam lager dan in Rotterdam en Den Haag
De totale Amsterdamse jeugdwerkloosheid ligt met 9,4% net als in 2015 iets onder het landelijke gemiddelde (9,8%), al daalde het landelijke gemiddelde van 10,4% naar 9,8% en bleef de jeugdwerkloosheid in Amsterdam vrijwel gelijk. In Rotterdam (17%) en Den Haag (14,7%) is nog steeds sprake van hogere jeugdwerkloosheid dan in Amsterdam. De werkloosheid onder niet-onderwijs volgende jongeren is in Amsterdam lager (6,8%) dan gemiddeld in Nederland (8,2%).

2017_nieuws_jeugdwerkloosheid_2.gif

 

Media

Documenten