Collectie (16)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Meer informatie

Link naar site

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikimedia Commons - Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Icon afbeelding: Statisfact - logo Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sorteren op: