Artikel

Voorziening Amsterdamse Peuters

Commissie Jeugd & Cultuur 2 maart 2017

Amsterdam wil alle peuters de kans bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De gemeente biedt elke peuter een ontwikkelaanbod van 15 uur op een peutervoorziening van hoge kwaliteit. Dit beleidsplan beschrijft hoe die peutervoorziening eruit ziet, welke kwaliteit daar wordt geboden en op welke manier alle peuters daar gebruik van kunnen maken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met ingang van 1 januari 2018 harmoniseren. Dat betekent dat peuterspeelzalen als organisatievorm verdwijnen uit de Wet Kinderopvang. Begin 2017 zal het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Kinderopvang in de Tweede Kamer worden besproken. Dit is voor Amsterdam een grote verandering, omdat een aanzienlijk deel van de peuters naar kwalitatief sterke peuterspeelzalen gaat. Deze verandering maakt het noodzakelijk om het beleid te herijken. De gemeente grijpt de aankomende harmonisatie aan om het ontwikkelaanbod aan peuters te verruimen en verschillen op te heffen. Dit vraagt om nieuw beleid, waarin wordt voortgebouwd op de stappen die al zijn gezet onder het beleidsplan peutergroep / vve 2016 –2018: ontwikkelkansen voor alle Amsterdamse peuters.

Behandeld in Commissie Jeugd en Cultuur

Behandelend ambtenaar: rve onderwijs jeugd zorg, Jan-Willem Sluiskes

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: Gemeente Amsterdam

Team Voor- en Vroegschoolse Educatie & Kinderopvang

vve@amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/voorschool

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Dynamopeuters - peuters

Media

Documenten