Collectie (9)

Gelijke Kansen Alliantie - Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving.

Meer informatie

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.

Brede samenwerking

Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote  rol voor het onderwijs. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen. De integrale aanpak van gelijke kansen blijkt ook uit de samenwerking van de GKA met ministeries van SZW (armoedebestrijding en onderwijs arbeidsmarkt) en het ministerie van VWS (jeugd en sport) om deze verbindingen te versterken.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is sinds oktober 2016 actief in heel Nederland met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), en vanaf 1 oktober 2018 als het Programma Gelijke Kansen.

Lees hier meer over het programma Gelijke Kansen Alliantie

Bron: Gelijke Kansen Alliantie - Over het programma Gelijke Kansen

Afbeelding credits

Header afbeelding: Dr. Sticker - Oracal

Icon afbeelding: Gelijke Kansen Alliantie

Sorteren op: