Artikel

High Dosage Tutoring - Magazine Gelijke Kansen Alliantie

Gelijke Kansen Alliantie - Mentoring en coaching

Het nieuwe GKA-magazine is uit, met als thema ‘mentoring en coaching’! Vanuit de GKA delen wij graag mooie voorbeelden. Daarbij gaat het om bewezen effectieve interventies, bijzondere samenwerkingen en inspirerende initiatieven. In deze editie gaan wij in op HDT: High Dosage Tutoring. Een intensieve onderwijsinterventie in het basis- en middelbaar onderwijs waarbij extra aandacht wordt gegeven aan leerlingen, waardoor ze kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Elke leerling krijgt passende begeleiding zodat zij hun talenten optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen. Per week krijgen zij twee tot vijf uur extra begeleiding van een tutor, vandaar de term 'High Dosage'.

In deze editie van het magazine delen wij wat HDT precies inhoudt, hoe ermee gewerkt wordt en wat de pilots in Nederland aan resultaat opleveren. Het thema wordt belicht vanuit verschillende perspectieven; van beleidsmakers, onderzoekers, schoolleiders, leraren, leerlingen, wethouders tot ouders. Zo beargumenteert Marjolein Moorman (Wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering van Gemeente Amsterdam) waarom het de investering waard is. Anne Kielman van stichting The Bridge Learning Interventions heeft HDT in Nederland op de kaart gezet en legt uit wat de effecten zijn. Daarnaast zijn er verschillende leerlingen en ouders aan het woord.

Bron: Gelijke Kansen Alliantie - High Dosage Tutoring

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - tutoring

Media

Documenten