Artikel

Verkennend onderzoek naar discriminatiemogelijkheden op online vacatureplatforms

Eén van de thema’s waar de Inspectie SZW zich momenteel op richt, is arbeidsmarktdiscriminatie op online vacatureplatforms, omdat er nog weinig informatie is omtrent de mogelijke vormen van arbeidsdiscriminatie bij de werving en selectie die plaatsvindt op online vacatureplatforms.

Online vacatureplatforms zijn digitale omgevingen waar werkgevers en werkzoekenden elkaar digitaal kunnen ontmoeten. Werkgevers kunnen openstaande vacatures plaatsen en werkzoekenden kunnen daar vervolgens op reageren. Tevens kunnen werkzoekenden zichzelf presenteren op het online vacatureplatform, waardoor werkgevers hen kunnen benaderen. Alle online vacatureplatforms geven in hun voorwaarden aan dat het verboden is om vacatures met discriminerende inhoud te plaatsen. Hier wordt echter door de online vacatureplatforms verschillend mee omgegaan. Een aantal platforms geeft tips en instructies om een vacature te schrijven zonder discriminerende inhoud. Een aantal platforms geeft aan dat de verantwoordelijkheid van de inhoud niet bij het platform ligt, maar bij degene die de vacature plaats. Tot slot geeft een deel van de platforms aan proactief vacatures met discriminerende inhoud te verwijderen.

Bron: Verkennend onderzoek naar discriminatiemogelijkheden op online vacatureplatforms. 2020. In opdracht van: Inspectie SZW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Piqsels - laptop

Media

Documenten