Artikel

Oratie Oneindigheid, caleidoscopie en samenleving: over reflecties van AI

Door Prof. dr. Sennay Ghebreab

Op 15 december 2023 hield Sennay Gherbreab, hoogleraar Socially Intelligent AI., zijn oratie 'Infinity, Kaleidoscopy and Society: On reflections of AI.' De wereld wendt zich steeds meer tot ‘AI Safety’ onderzoek en -beleid om verantwoordelijke ontwikkeling en toepassing van AI te waarborgen. Een belangrijke kwestie op het gebied van AI Safety is het waardenvraagstuk: het op één lijn krijgen van ‘machine values’ en ‘human values’, vertelt prof. dr. Sennay Ghebreab in zijn oratie. Hieronder vindt u de link om de oratie terug te kijken of te lezen.

Het fundamentele probleem is volgens Ghebreab dat AI onwenselijke en tegenstrijdige menselijke waarden erft. Hierdoor kan AI schade berokkenen ondanks, en soms zelfs juist vanwege, het op elkaar afstemmen van menselijke- en machinewaarden. Om ervoor te zorgen dat AI ten goede komt aan de samenleving is volgens Ghebreab een verschuiving nodig van mens-machine afstemming, naar mens-mens afstemming met behulp van AI. Dit is de enige weg uit de huidige ongezonde ‘catch-22’ relatie tussen de samenleving en AI.

Er zijn veel metaforen gebruikt om AI te omschrijven, maar volgens Ghebreab springt de glazen spiegel er uit als één van de meest overtuigende en veelzeggende, vanwege de diepgaande technologische, filosofische en sociale associaties die er door de eeuwen heen omheen zijn geëvolueerd. Net als de glazen spiegel heeft AI de potentie om samenleving ten goede te veranderen, naar verloop van tijd en ruimte. Dit potentieel loopt echter het risico onvervuld te blijven omdat AI momenteel wordt ontwikkeld en ingezet binnen zelfzuchtige en zichzelf in stand houdende samenlevingen, gedreven door de ‘ethics of the market’.

We moeten, betoogt Ghebreab, de moed hebben om buiten de gebaande paden te denken en een perspectief op AI aannemen dat de nadruk legt op inclusieve betrokkenheid bij de planeet en haar rijke diversiteit aan mensen, culturen en waarden. Hierbij moeten mens-mens waardenafstemming dan voorrang krijgen boven mens-machine waardenafstemming. Als dat lukt, is een alternatieve route naar meer zelfkritische en zelfbewuste samenlevingen, gebaseerd op de ‘ethics of life’, mogelijk.

De oratie kunt via de livestream-opnames hier terugkijken: webcolleges.uva

De gehele oratie kunt u teruglezen via: Infinity, Kaleidoscopy and Society: On reflections of AI (sennay.net)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Mirror - Spiegel - Licht | Rafael Hoyor Weht via Unsplash

Icon afbeelding: Mirror - Spiegel - Licht | Rafael Hoyor Weht via Unsplash