Collectie (26)

AI en ethiek

Artificial Intelligence biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Die kansen moeten we niet onbenut laten. AI-toepassingen brengen echter ook ethische vragen met zich mee. Vanzelfsprekend moeten dergelijke innovaties daarom op een verantwoorde wijze plaatsvinden.

In deze collectie verzamelt de redactie van openresearch.amsterdam onderzoek met betrekking tot AI en ethiek.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo Stock - Data

Icon afbeelding: Flickr - AI trust machine

Sorteren op: