Artikel

Een onderzoeksagenda voor hybride intelligentie

We definiëren hybride intelligentie (HI) als de combinatie van menselijke en machine-intelligentie, die het menselijk intellect en de capaciteiten vergroot in plaats van ze te vervangen en doelen te bereiken die voor mens of machine onbereikbaar waren. HI is een belangrijke nieuwe onderzoeksfocus voor kunstmatige intelligentie en we hebben een onderzoeksagenda voor HI opgesteld door vier uitdagingen te formuleren.

In de loop van de geschiedenis heeft het gebruik van hulpmiddelen een cruciale rol gespeeld bij het mogelijk maken van menselijke beschavingen, culturen en economieën: vuur, het wiel, de drukpers, de computer en internet zijn slechts enkele van de cruciale innovaties van de mensheid. Dergelijke tools hebben de menselijke vaardigheden en het gedachtegoed vergroot tot voorheen onbereikbare niveaus. In de afgelopen decennia zijn kunstmatige intelligentie (AI) -technieken, waarmee mensen kunnen "opschalen" door steeds intelligentere beslissingsondersteuning te bieden, de nieuwste toevoeging aan deze toolset geworden. Tot nu toe werden deze tools echter vooral door experts gebruikt. Hybride intelligentie (HI) kan veel verder gaan door systemen te creëren die werken als gemengde teams, waar mensen en machines synergetisch, proactief en doelbewust samenwerken om gedeelde doelen te bereiken, waarbij het potentieel van AI wordt getoond om menselijke intelligentie te versterken in plaats van te vervangen. Dit perspectief op AI als HI is van cruciaal belang voor ons toekomstig begrip van AI als een manier om het menselijk intellect te vergroten en voor ons vermogen om intelligente systemen toe te passen op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de samenleving.

Z. Akata et al., "A Research Agenda for Hybrid Intelligence: Augmenting Human Intellect With Collaborative, Adaptive, Responsible, and Explainable Artificial Intelligence," in Computer, vol. 53, no. 8, pp. 18-28, Aug. 2020, doi: 10.1109/MC.2020.2996587

Vertaald door de openresearch redactie
Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten