Artikel

Mensenrechten in het robottijdperk

Uitdagingen door het gebruik van robots, kunstmatige intelligentie, virtual & augmented reality

In dit rapport pleit het Rathenau Instituut voor een nieuw Europees verdrag met twee nieuwe mensenrechten. Ten eerste: het recht om niet gemeten, geanalyseerd of beïnvloed te worden. Ten tweede: het recht op betekenisvol menselijk contact.

Het gebruik van robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality kan mensenrechten versterken, maar ook ondermijnen. Dit rapport onderzoekt deze uitdagingen, en maakt duidelijk dat om mensenrechten te beschermen onze juridische en ethische systemen vernieuwd moeten worden. Het Rathenau Instituut roept de Raad van Europa op een verdrag voor te bereiden dat mensenrechten en menselijke waardigheid in het robottijdperk beschermt. Daarmee stuit dit rapport aan bij de aanbeve- lingen uit de eerdere publicatie ‘Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ van het Rathenau Instituut.

Bron: Van Est, R. & J.B.A. Gerritsen, with the assistance of L. Kool, Human rights in the robot age: Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality Expert report written for the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), The Hague: Rathenau Instituut 2017

Overige bestanden: Bericht aan het Parlement en Nederlandse Samenvatting. 

Afbeelding credits

Header afbeelding: BLAUW.jpg

Media

Documenten