Collectie (51)

AI en beleid

Artificial Intelligence wordt op steeds meer terreinen ingezet. Het kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, kan de productiviteit verhogen en de werkgelegenheid stimuleren. Tegelijkertijd zijn er ook risico's aan verbonden voor publieke waarden en mensenrechten. Om de kansen van AI te kunnen benutten en daarnaast goed voorbereid te zijn op de risico's van AI-toepassingen is interdepartementale kennisuitwisselingen en beleidsafstemming nodig.

In deze collectie verzamelt de redactie van openresearch.amsterdam ondezoek met betrekking tot AI en beleid.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Flickr - data center

Icon afbeelding: Shutterstock - Rathenau Instituut Tweede kamer en digitalisering

Sorteren op: