Artikel

Algoritme: de mens in de machine

Casusonderzoek naar de toepasbaarheid van richtlijnen voor algoritmen

Dit rapport gaat over de toepassing in de praktijk, van de richtlijnen voor het gebruik van algoritmen door overheden, in het bijzonder bij casussen van de politie en van UWV.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Max Pixel - AI

Media

Documenten