Artikel

Agenda AI: Amsterdamse Intelligentie

Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering 16 september 2020

Met de Agenda Amsterdamse Intelligentie heeft het college de volgende doelen voor de Agenda AI vastgesteld. Doel van deze agenda is besluitvorming op de optelsom der activiteiten zodat we stadsbreed onze focus leggen op de volgende doelen en acties: De AI voor Amsterdammers. Doel: technologie laten werken voor Amsterdammers. Positioneren en stimuleren van Amsterdam. Doel: stimuleren en ontwikkelen ecosysteem, ontwikkelen en werven van talent. Digitale Rechten: wat zijn onze waarden? Doel: Beschermen van digitale rechten en creëren van meer kansengelijkheid in Amsterdamse algoritmes (van gemeente Amsterdam zelf, van partners (zoals deelnemingen) en opdrachtnemers: leveranciers en van markt- en overheidspartijen die invloed hebben op het leven van Amsterdammers (zoals UWV, verzekeraars en platformen).

Behandeld in Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering 16 september en 17 juni 2020

Behandelend ambtenaar:

CTO Innovatieteam, Aik van Eemeren, a.eemeren@amsterdam.nl

Economische Zaken, Femke Blokhuis, f.blokhuis@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

 

Wat is AI?

We gebruiken de termen AI voor zelflerende modellen zonder beslisregels. En de term algoritmes

voor modellen die met geavanceerde beslisregels werken.

De nationale AI-strategie gebruikt de algemenere omschrijving van de Europese Commissie voor

AI: “AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en

- met een zekere mate van zelfstandigheid - actie ondernemen om specifieke doelen te bereiken.”

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - Amsterdam skyline

Media

Documenten