Artikel

De nieuwe binnenstad

Toekomst van de binnenstad in een tijd van big data en circulaire economie

De toekomst van de binnenstad staat volop in de aandacht en dat is terecht: de binnenstad is economisch en maatschappelijk een plek van groot belang. Als gevolg van het publieke karakter en de concentratie van verschillende functies, is het een plek voor diverse vormen van interactie en bedrijvigheid. In de kleine en middelgrote steden is de urgentie tot transitie – van winkelplek naar stadshart – het grootst.

Met de publicatie ‘De nieuwe binnenstad’ wil Platform31 de discussie over hoe om te gaan met de binnenstad naar een volgende fase brengen. Niet de huidige problemen centraal stellen, maar trends analyseren die nu al zichtbaar zijn en pas over een aantal jaren daadwerkelijk impact op de inrichting en gebruik van binnensteden zullen hebben. Op basis van de trendanalyse zijn vier toekomstscenario’s beschreven, en worden beleidsaanbevelingen gedaan om te komen tot innovatieve aanpakken voor de binnenstad van de toekomst.

Zes trends

In de publicatie zijn zes trends beschreven die een grote impact hebben op (de toekomst van) de binnenstad: anders samenleven, anders produceren, anders consumeren, anders werken, anders investeren en anders vervoeren. In essentie behandelen deze trends:

  1. complexer wordende samenleving,
  2. nieuwe vormen van productie, zoals circulair en via (deel)-platforms,
  3. consumptie die duurzamer is en waar de online en offline wereld met elkaar verweven zijn,
  4. werk terug in de binnenstad door bijvoorbeeld kleinschalige productie en nieuwe banen door nieuwe technologie,
  5. verschuiving van vertrouwen in banken naar netwerken en opkomst van cryptovaluta, en
  6. de opkomst van mobiliteitsdiensten en elektrisch vervoer.

Vier toekomstscenario’s

Uit de zes trends komen vier toekomstscenario’s voor de binnenstad voort: binnenstad united, de exclusieve binnenstad, de autarkische binnenstad en de binnenstad als game. De basis voor deze toekomstbeelden vormen twee onmiskenbare ontwikkelingen: circulaire economie en de opkomst van (big) data. De scenario’s leiden de lezer naar vier beleidsrichtingen. Binnenstadstakeholders kunnen deze publicatie zien als hulpmiddel bij strategische gedachtevorming.

 

 

Auteur Hanneke van Rooijen, Barbara Heebels, Kees Machielse en Anne Heeger (Platform31)
Verschijningsdatum maart 2018
Volledige PDF verkrijgbaar via website Platform31

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Cover_de_nieuwe_binnenstad-1521122514.JPG