Artikel

Griffiers en digitalisering

Naar een sterkere lokale democratie

Iedereen merkt de effecten van digitalisering, zo ook griffiers. De griffier is de rechterhand van de gemeenteraad en Provinciale Staten (hieronder kortheidshalve beide aangeduid met de term ‘raad’). De griffie organiseert en faciliteert het werk van deze lokale politieke organen. De griffier is zowel adviseur als ambassadeur van de raads- en Statenleden.

In dit onderzoek hebben we gekeken naar hoe digitalisering het dagelijks werk van griffiers verandert. Maar bovenal hebben we gekeken naar hoe een griffier digitalisering waardevol kan inzetten om de kwaliteit van het raadswerk, het raadsdebat en de lokale democratie op een hoger plan te brengen. Ons uitgangspunt is dat digitalisering pas waardevol kan zijn voor een professionele praktijk, als het de belangrijkste uitdagingen in de lokale democratie die er liggen adresseert. Technologie kan namelijk op verschillende manieren worden ingezet. Uiteindelijk gaat het erom te ontdekken hoe digitale middelen tot maatschappelijke meerwaarde kunnen leiden.

Bron: Keulen, I. van, I. Korthagen en P. Diederen (2019). Griffiers en digitalisering Naar een sterkere lokale democratie. Den Haag: Rathenau Instituut

Media

Documenten