Artikel

Algoritmeregister Amsterdam

Kunstmatige intelligentie (AI) in gebruik? Wees transparant & creëer burgerparticipatie

Als open, transparante en democratische stad staan we voor de uitdaging hoe we Amsterdammers meenemen in ons gebruik van algoritmen en kunstmatige intelligentie (AI). Dit whitepaper pleit bij AI-gebruik door overheidsdiensten voor een register. Om transparant te zijn over ons algoritmegebruik en om burgers in staat te stellen daar vragen over te stellen. Dit whitepaper bouwt voort op inzichten uit Amsterdam en Helsinki in relatie tot het algoritmeregister. Bestaat er al een register voor de toepassing van kunstmatige intelligentie in jouw werk? Een publicatie in samenwerking met Helsinki en Saidot (september 2020).

Wat is het algoritmeregister? Wat voor informatie kan ik vinden op deze pagina?

Het algoritmeregister is een overzicht van de algoritmes die de gemeente Amsterdam gebruikt bij gemeentelijke dienstverlening. Per algoritme vindt u eerst algemene informatie over de bedoeling en werking van het algoritme. Daarna vindt u meer gedetailleerde technische informatie. Ook kunt u door feedback te geven helpen om de algoritmes die gemeente gebruikt beter, eerlijker en verantwoorder te maken. Het register is nog in ontwikkeling en bevat daarom nog niet alle algoritmes die de gemeente gebruikt. We werken er hard aan om alle algoritmes van de gemeente in het register op te nemen.

Meer achtergrond over het algoritmeregister vindt u in het document (Engelstalig). 

Hoe beïnvloeden Amsterdamse algoritmes mijn dagelijkse leven?

Algoritmes zijn een onlosmakelijk onderdeel geworden van ons dagelijks leven. De gemeente gebruikt algoritmes om haar taken efficiënt en goed uit te voeren. Bijvoorbeeld om te weten waar in de stad het druk is, waar het gevaarlijk is of waar overlast is, zodat we snel kunnen ingrijpen. Algoritmes helpen om informatie sneller bij de juiste afdeling te krijgen of om voorspellingen te doen over mogelijke gevaarlijke situaties.

Wat is een algoritme? Waar worden algoritmes voor gebruikt?

Je kunt een algoritme vergelijken met een recept: het is een vooraf bepaalde set regels of stappen die door de computer gevolgd worden. De ingrediënten van het algoritme zijn gegevens (data). Sommige algoritmes kunnen zelfstandig nieuwe stappen bijleren, bijvoorbeeld als ze nieuwe data te verwerken krijgen. Een algoritme dat zwerfafval moet herkennen wordt bijvoorbeeld eerst getraind met verschillende afbeeldingen (data) van vuilniszakken. Daarna herkent het zelfstandig vuilniszakken die lijken op de afbeeldingen uit de training. Met behulp van algoritmes kunnen sommige dingen die voorheen door mensen gedaan werden geautomatiseerd worden, of kan snel uit een grote hoeveelheid gegevens de juiste informatie gevonden worden. Er zijn mensen nodig om het algoritme te maken, te trainen en te beheren. Mensen zijn ook altijd verantwoordelijk voor de werking van algoritmes.

Welke ethische principes worden gevolgd bij het gebruik van algoritmes in Amsterdam?

Dienstverlening of gegevensverwerking die met behulp van algoritmes is geautomatiseerd, moet dezelfde principes respecteren als alle andere dienstverlening door de gemeente. Ze moeten mensen gelijk behandelen, de vrijheid en zeggenschap niet inperken, open en controleerbaar zijn en in dienst staan van de Amsterdammer; niet andersom. Bovendien mogen algoritmes niet het laatste woord hebben en niet uitsluitend werken op basis van toevallige verbanden (correlaties). We vinden dat alle Amsterdammers toegang moeten hebben tot begrijpelijke en actuele informatie over hoe algoritmes hun leven beïnvloeden. Daarom hebben we het Amsterdamse algoritmeregister ontwikkeld.

Bekijk hier welke diensten van de gemeente Amsterdam algoritmes gebruiken.

Bron: Algoritmeregister Gemeente Amsterdam - Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Algoritmeregister Amsterdam

Media

Documenten