Artikel

Doelgericht digitaliseren

Hoe Nederland werkt aan een digitale transitie waarin mensen en waarden centraal staan

De overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties moeten de digitale samenleving zo inrichten dat mensen en waarden meer centraal komen te staan. Dan kan er een digitale samenleving ontstaan waarin niemand wordt uitgesloten. Dit rapport geeft vijf acties om waardengedreven te vernieuwen.

Kool, L., E. Dujso, en R. van Est (2018). Doelgericht digitaliseren – Hoe Nederland werkt aan een digitale transitie waarin mensen en waarden centraal staan. Den Haag: Rathenau Instituut.
Bron: website Rathenau

Media

Documenten