Artikel

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten

Een geautomatiseerde inhoudsanalyse naar verboden leeftijd-gerelateerd taalgebruik in vacatureteksten

Onderscheid maken naar leeftijd bij de werving en selectie van personeel is volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) verboden. Desondanks lijkt het direct of indirect stellen van leeftijdseisen aan kandidaten in vacatureteksten regelmatig voor te komen. Omdat de gevolgen van leeftijdsdiscriminatie tijdens de werving en selectie van personeel zeer negatief kunnen zijn, is het van belang om inzicht te krijgen in de omvang en aard van leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten.

In 2018 is hiernaar onderzoek gedaan door onderzoekers van de Vrije Universiteit in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. In dat betreffende onderzoek zijn nagenoeg alle Nederlandstalige online vacatureteksten geanalyseerd die in 2017 op het internet zijn gepubliceerd, dat waren er circa 1,8 miljoen. Uit dit onderzoek bleek dat circa 40.000 tot 60.000 van de online vacatureteksten uit 2017 termen bevatten die duidden op leeftijdsdiscriminatie. Dit onderzoek heeft landelijk veel losgemaakt, zo ook in de Tweede Kamer. Vanuit de Tweede Kamer ontstond het verzoek om eenzelfde onderzoek in de opeenvolgende jaren uit te voeren, zodat o.a. gekeken kon worden of de leeftijdsdiscriminatie in online vacatureteksten afneemt. Het huidige onderzoek is dan ook op verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerd. Om de vergelijkbaarheid met het in 2018 gepubliceerde onderzoek te waarborgen, is (zoveel mogelijk) dezelfde onderzoeksmethodiek gehanteerd, hetzelfde algoritme is gebruikt, en de opbouw van het onderzoeksverslag aangehouden.

Bron: Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten. 2020. Inspectie SZW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikimedia Commons - office

Media

Documenten