Artikel

Monitor Vrouwenemancipatie 2017

Vrouwen doen het al jarenlang beter in het onderwijs dan mannen. Ze volgen vaker dan mannen hogere onderwijstypen, vallen minder vaak voortijdig uit en studeren sneller af in het hoger onderwijs. Maar op de arbeidsmarkt is deze voorsprong (nog) niet zichtbaar.

Dit blijkt uit de Monitor Vrouwenemancipatie 2017 die de positie van meisjes en vrouwen in Amsterdam op allerlei terreinen beschrijft. Hierbij staan vragen centraal als: Hoe doen vrouwen het in het onderwijs en op de arbeidsmarkt? Hoe is hun gezondheid? En voelen zij zich veilig in de stad?

Iets meer dan de helft van de Amsterdammers is vrouw (50,5%). De levensverwachting van pasgeboren meisjes ligt op ruim 82 jaar, bijna vier jaar hoger dan die van jongens. Vrouwen zijn gemiddeld ouder dan mannen. Zo is van alle 65-plussers 54% vrouw en van de 85-plussers zelfs 68%.

Economische en maatschappelijke positie

Meisjes volgen vaker een hogere opleiding dan jongens en vrouwen onder de 45 jaar zijn gemiddeld hoger opgeleid dan mannen. Vrouwen werken meer dan vroeger maar nog steeds hebben zij minder vaak een betaalde baan dan mannen. Er is echter nauwelijks verschil daarin tussen hoogopgeleide vrouwen en mannen. Ook werken vrouwen vaker parttime dan mannen, ook jonge vrouwen. Vijfenveertig procent van de vrouwen is werkzaam voor 32 uur of meer per week tegenover 69% van de mannen. Vrouwen verrichten vaker onbetaalde arbeid zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.

2018_nieuws_vrouwenemancipatie_1.png

Gezondheid en sociaal isolement

Vrouwen zijn minder vaak positief over hun gezondheid dan mannen en hebben vaker een chronische ziekte of aandoening, met uitzondering van hart- en vaatziekten en diabetes. Ook hebben zij vaker ernstig overgewicht (14% versus 10%). Vrouwen ervaren vaker psychische klachten dan mannen en zijn vaker sterk sociaal geïsoleerd, vooral vrouwen van 55 jaar en ouder (24% versus 16% onder mannen van die leeftijd).

Veiligheid

Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen en zijn ook vaker slachtoffer van straatintimidatie en huiselijk geweld. Zo heeft ruim de helft van de vrouwen van 15 jaar en ouder de afgelopen 12 maanden een vorm van straatintimidatie ondervonden, jonge vrouwen het vaakst. Veertien procent van de 19-64 jarige vrouwen gaf in een enquête aan ooit slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld (versus 6% van de mannen).

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: AMS-institute.org

Media

Documenten