Artikel

Nieuwe factsheet over lhbti Amsterdammers 2017

Hoe is de positie van lhbti Amsterdammers op het gebied van veiligheid, werk en gezondheid? Wat is de houding van Amsterdammers ten aanzien van lhbti personen? Op basis van recent verschenen onderzoeken op verschillende terreinen schetst een nieuwe fact sheet over lhbti Amsterdammers de meest recente stand van zaken.

Naar schatting vormen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele personen ruim 9% van de Amsterdamse volwassenen. Er zijn geen gegevens over het aantal transgender en intersekse personen in Amsterdam, maar 0,6% van de Nederlanders noemt zich transgender en naar schatting is 0,5% van de Nederlanders een intersekse persoon. Al deze groepen worden samen aangeduid als lhbti personen.

Deze fact sheet is de derde in een reeks en verschijnt in het kader van het uitvoeringsplan van de Roze Agenda 2015-2018 van de gemeente Amsterdam. De fact sheet rapporteert over zeven beleidsterreinen. Voor elk terrein worden twee of drie indicatoren gepresenteerd (zie onderstaande figuur voor drie thema’s). Daarnaast wordt een overzicht gegeven van recente wetenschappelijke inzichten uit Amsterdams en landelijk onderzoek.

Indicatoren op het gebied van veiligheid, jeugd en onderwijs en diversiteit

2017_nieuws_lhbti.JPG

 

 

 

Media

Documenten