Deelnemer

Laure Michon

Senior onderzoeker OIS

 • Openbaar

  Factsheet: Amsterdammers met een onzeker bestaan in 10 figuren

  Kenniscentrum Ongelijkheid - Een (on)zeker bestaan in de stad

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  6. Burger & overheid

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Na jarenlange dalende trend weer meer minimahuishoudens

  Vóór de coronacrisis was armoede in Amsterdam op het laagste punt in jaren

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ruim 100.000 laaggeletterden in Amsterdam, 37.000 tot 49.000 zijn Nederlandstalig

  Lees meer over
 • Openbaar

  Nederlandse laaggeletterden in Amsterdam

  Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 17 november 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bridging en bonding sociaal kapitaal in Amsterdamse buurten

  KvK buurtanalyses voor Link Jong Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheets Impact 1e golf COVID19

  (gezondheid, inkomen en werk, onderwijs, buurt en sociale contacten) +…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Een jaar corona: wat was de impact van de eerste golf op Amsterdammers?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Minder minima maar meer langdurige armoede in Amsterdam vóór de coronacrisis

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2019

  Aan de vooravond van de coronacrisis stond Amsterdam er goed voor. Zo…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2019: Politieke participatie

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Organizing for access?

  The political mobilization of Turks in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Urban Europe

  Fifty Tales of the City

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bereik voorzieningen onder werkende minima relatief laag

  Van alle Amsterdamse huishoudens met werk in loondienst als belangrijkste…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Uitstroom uit de armoede blijkt in de helft van de gevallen duurzaam

  Aantal Amsterdamse minima daalt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Scholen positief over subsidieprogramma Stadsscholen020

  In opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie regeling Tegemoetkoming Openbaar Vervoer Minima Mantelzorgers (TOVM)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lhbt slachtoffers van ernstige delicten: behoefte aan eenduidige aanpak in ondersteuning en meer lhbt-sensitiviteit binnen organisaties

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Stad 2017

  Eind mei vond in de Stadsschouwburg Amsterdam de conferentie ‘De Staat van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Nieuwe factsheet over lhbti Amsterdammers 2017

  Hoe is de positie van lhbti Amsterdammers op het gebied van veiligheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Armoedemonitor 2015: armoede blijft een hardnekkig probleem maar er zijn gunstige ontwikkelingen in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Armoedemonitor 2016: lichte daling van armoede in de stad

  Commissie Werk en Economie 6 december 2017

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Armoedemonitor 2017

  In 2016 behoorde 18% van de Amsterdamse huishoudens tot de minima: zij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Staat van de Stad Amsterdam X

  Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2015

  15e editie

  Lees meer over
 • Openbaar

  1e Peiling partijvoorkeuren Tweede Kamerverkiezingen maart 2017 in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  2e Peiling partijvoorkeuren Tweede Kamerverkiezingen maart 2017 in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Diversiteitsmonitor schetst beeld participatie Amsterdammers

  Met het doel om inzicht te krijgen in hoeverre alle Amsterdammers mee…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Exit poll Amsterdamse kiezers met een migratieachtergrond, gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stemgedrag Amsterdammers met een migratieachtergrond in kaart

  Maria Kranendonk, Eva Lekkerkerker, Laure Michon & Floris Vermeulen.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kerncijfers armoede in Amsterdam

  18% van de Amsterdamse huishoudens behoorde in 2016 tot de minima: zij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2017

  Amsterdammers zijn betrokken bij de lokale politiek en voelen zich…

  Lees meer over