Artikel

Werken aan de start

Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

Al jarenlang doen vrouwen het beter in het onderwijs dan mannen. Op de arbeidsmarkt wordt deze voorsprong echter niet verzilverd in een betere positie. Tegenwoordig werken er meer vrouwen dan vroeger, maar nog steeds hebben minder vrouwen dan mannen een baan. Ook werken vrouwen veel vaker in een deeltijdbaan dan mannen en (mede) hierdoor verdienen zij een lager inkomen dan mannen.

Het vermoeden bestaat dat deze man-vrouwverschillen al vroeg in de loopbaan ontstaan. In dit onderzoek kijken we daarom naar jonge vrouwen en mannen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Doel is te achterhalen of de start op de arbeidsmarkt en de eerste jaren daarna anders verlopen voor jonge vrouwen dan voor jonge mannen en hoe eventuele verschillen verklaard kunnen worden. Ook gaan we na of de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen en mannen in Nederland verschilt van die van hun leeftijdgenoten in andere Europese landen. Voor dit rapport is kwantitatief en kwalitatief onderzoek (focusgroepen) uitgevoerd.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dit onderzoek verricht op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW. Het onderzoek is gefinancierd door de directie Emancipatie en de Europese Commissie.

 

 

Auteurs: Ans Merens, Freek Bucx

Bron: website SCP

Media

Documenten