Artikel

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

CPB en SCP verkennen gezamenlijk toekomst onderkant arbeidsmarkt

Ruim twee miljoen werkenden en werkzoekenden in Nederland hebben een laag opleidingsniveau. Een flink deel van hen heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt. Zo zijn ze anderhalf keer vaker werkloos dan gemiddeld. Geregeld steekt de zorg de kop op dat de situatie van laagopgeleiden in de nabije toekomst verder achteruit zal gaan. In dit rapport laten het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zien hoe de positie van laagopgeleiden de afgelopen jaren veranderde en of hun achterstand ten opzichte van middelbaar en hoogopgeleiden groeit. Daarnaast worden scenario’s voor 2025 gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van SZW.

De belangrijkste bevindingen van de gezamenlijke CPB- en SCP-publicatie:

  • Het verschil in uurloon tussen laag- en hoogopgeleiden groeide na 1990; ook steeg het aandeel personen met laagbetaald, onzeker werk sterker onder laag- dan hoogopgeleiden.
  • Maar de ongelijkheid in werkloosheid en armoede tussen beide groepen bleef gelijk.
  • Als de vraag van werkgevers naar laag- en hoogopgeleiden zich op dezelfde manier blijft ontwikkelen als de afgelopen decennia, worden de verschillen in uurloon en laagbetaald, onzeker werk in de toekomst nog groter.
  • Ook de ongelijkheid in werkloosheid en armoede neemt dan toe.

 

Auteurs: Marloes de Graaf-Zijl, Edith Josten, Stefan Boeters Evelien Eggink, Jonneke Bolhaar, Ingrid Ooms, Adri den Ouden, Isolde Woittiez

Bron: Centraal Planbureau | Sociaal en Cultureel Planbureau

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Hunters Race on Unsplash

Media

Documenten