Artikel

Factsheet: Wat werkt om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond en/of lage sociaal-economische status te verbeteren?

In dit factsheet staan een aantal interventies om schoolverlaters en laatstejaars studenten met een grote kans op werkloosheid te ondersteunen bij het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit factsheet gaat vooral in op het verbeteren van de kansen van jongeren met een migratieachtergrond en een lage sociaal economische status. De beschreven interventies zijn evidence based en opgesteld op basis van twee onderzoeken*, gesprekken met experts en onderzoekers en ervaringen van het Expertisepunt LOB en het programma LOB en Gelijke Kansen. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn in dit factsheet kort op een rij gezet.

Om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond of lage sociaaleconomische status structureel te verbeteren moet iedereen zijn of haar steentje bijdragen. Scholen kunnen dit doen door effectiever in te zetten op deskundige loopbaanbegeleiding, docenten – meer dan voorheen – door zich bewust te worden van hun functie als rolmodel en loopbaanondersteuner, de studenten door effectiever zoekgedrag en werkgevers door bijvoorbeeld het verbeteren van hun werving en selectieprocessen. Er worden zeven mechanismen beschreven die studenten, onderwijsinstellingen en leerbedrijven kunnen helpen om de arbeidsmarktpositie van jongeren met een migratieachtergrond te verbeteren.

Er worden zeven werkzame mechanismen uiteengezet, verdeeld in drie categorieën. In de categorie "voorbereiding op de arbeidsmarkt": 1) effectiviteit en empowerment, 2) ondersteuning bij zoekgedrag naar werk en 3) studenten kennis laten maken met werkgevers. De categorie "zoeken naar werk of stage" bestaat uit de mechanismen: 4) elkaar leren kennen op de werkvloer en 5) objectief werven en selecteren. In categorie "Randvoorwaarden" worden genoemd: 6) bewustwording en dialoog en 7) sociale normen. Lees in het onderstaande document meer over deze mechanismen.

Auteurs: Machteld de Jong en Eline van Rooij
* Onderzoeken:

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Saulo Mohana on Unsplash

Media

Documenten