Artikel

Factsheet: Amsterdammers met een onzeker bestaan in 10 figuren

Kenniscentrum Ongelijkheid - Een (on)zeker bestaan in de stad

Welke Amsterdammers verkeren in een kwetsbare positie? Deze factsheet schetst de situatie van drie groepen die vaak onvoldoende zeker zijn van werk en van inkomen: jongvolwassenen van 18 tot 21 jaar, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en 50 t/m 66-jarigen. Door veranderingen in hun situatie, denk aan de overgang naar volwassenheid, echtscheiding of ziekte, lopen zij grote risico’s op bestaansonzekerheid. Voor Amsterdammers zonder startkwalificatie geldt dit des te meer. Naast opleiding komen ook andere kenmerken aan de orde zoals geslacht, huishoudsamenstelling en migratieachtergrond. Welke groepen Amsterdammers hebben de hoogste kwetsbaarheidsscore, gebaseerd op inkomen, opleiding, werk en gezondheid? En wie heeft het meest te maken met hoge woonlasten of problematische schulden?

De cijfers in de factsheet laten zien dat voor de drie doelgroepen van het onderzoek – jongvolwassenen van 18 t/m 21 jaar, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en 50- t/m 65-jarigen – opleiding en inkomen de grote ongelijkmakers zijn. Daarnaast hebben alleenstaanden het vaak moeilijker dan paren. Per doelgroep spelen wel specifieke problemen. Deze worden toegelicht in de conclusie op pagina 12.

Met de antwoorden op deze vragen vormt deze factsheet een van de onderdelen van het programma Een (on)zeker bestaan in de stad van het Kenniscentrum Ongelijkheid. In het kader van dit programma is de factsheet opgesteld door Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Amsterdam.

 

Factsheet Amsterdammers met een onzeker bestaan
Programma (On)zeker bestaan in de stad (o.l.v. Aisa Amagir (HvA) en Monique Kremer (UvA))
Kenniscentrum Ongelijkheid, Amsterdam

Auteur: Laure Michon, Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek (E: l.michon@amsterdam.nl)
Vormgeving: Marjan Landman, Amsterdam

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Een (on)zeker bestaan in de stad - Kenniscentrum Ongelijkheid.PNG

Icon afbeelding: Amsterdammers met een onzeker bestaan van Kenniscentrum Ongelijkheid_v2

Media

Documenten