Collectie (19)

Middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam

Deelcollectie van afdeling Onderwijs, gemeente Amsterdam

Deze collectie is specifiek gericht op onderzoek naar het Amsterdamse middelbaar beroepsonderwijs en maakt deel uit van de collectie van onderzoek naar het Amsterdamse onderwijsbeleid in opdracht van of in samenwerking met afdeling Onderwijs van gemeente Amsterdam.

Meer informatie

De ambitie van het Amsterdamse onderwijsbeleid is dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. En dat goed onderwijs en goede kinderopvang voor iedere jeugdige toegankelijk is, ongeacht hun achtergrond. Het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs heeft topprioriteit.

Om de belangrijkste ambitie ten aanzien van gelijke kansen waar te maken investeert de gemeente op drie niveaus in het Amsterdamse onderwijs, van voorschool tot middelbaar beroepsonderwijs:

  • Een goed basisaanbod, waar alle leerlingen op mogen rekenen: kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs in prettige gebouwen.
  • Een Amsterdams aanbod, waarmee we de rijkdom van de stad benutten voor alle leerlingen: voorbereiding op samen leven in de grote stad.
  • Een specifiek aanbod, dat ervoor zorgt dat leerlingen die dat het hardste nodig hebben, gelijke kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen: kindgerichte inzet gedurende de hele schoolloopbaan.

Sorteren op: