Redacteur

Daan Farjon

Gemeente Amsterdam

Beleidsadviseur PIEK-aanpak - Amsterdamse Familie School
Ondersteuning Onderzoeks- en Innovatieplatform (OIP) van WPI

 • Collectie (7)

  Leerlingenprognoses

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Primair onderwijs in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Voor- en vroegschoolse educatie in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Kinderopvang in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (19)

  Middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (0)

  Ontwikkelingsstimulering 0-2

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (4)

  Speciaal onderwijs in Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Onderwijs (Afdeling gemeente Amsterdam)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Onderzoek rondom pilotprojecten 1e Amsterdamse…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2014 - Verplicht vrijwilligerswerk

  De ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2014 - Van werkelijkheid naar droom en terug

  Onderzoek naar de activering van Amsterdamse Trede 2 klanten binnen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taalvaardigheid 2017 - Resultaten monitor educatietrajecten Gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Taalvaardigheid 2016 - Regionale Laaggeletterdheid

  Factsheetrapportage

  Lees meer over
 • Openbaar

  Statushouders 2017 - Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse Aanpak

  Lees meer over
 • Openbaar

  Statushouders 2015 - De integratie van Statushouders op lokaal niveau

  Belemmeringen en oplossingen (eindrapport)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2017 - Participatie in de bijstand: Wat leert de wetenschap?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2016 - Er toe doen werkt!

  ‘Meedoen’ door de ogen van Amsterdammers in een kwetsbare situatie (incl.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Participatie 2014 - Investeren in participeren

  Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

  Lees meer over
 • Openbaar

  MKBA 2015 - Perspectiefbanen

  De aanpak van armoede en werken met behoud van uitkering is als prioriteit…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inkomen en Schulden 2016 - Rapport Toegankelijkheid van Schuldhulpverlening

  Lees meer over
 • Openbaar

  Inkomen en Schulden 2016 - Good Practices Schuldhulpverlening Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor bijstand

  In dit onderzoek wordt de instroom, doorstroom en uitstroom van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Vindplaatsen verborgen armen; effectievere wegen om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eerder uit de schulden: wat werkt?

  Vraagstuk
  Gemeenten hebben veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Armoedemonitor

  In deze monitor wordt de positie van Amsterdamse minima in kaart gebracht.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams experiment met de bijstand: effect van bijverdienpremie, t2

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van begeleiding

  Het Amsterdams experiment met de bijstand kent in totaal ca. 5.000…

  Lees meer over
 • Openbaar

  KIES

  De Gemeente Amsterdam en Amsterdam UMC (locatie VUmc) zijn het KIES

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdammers begeleid aan de slag

  Effectiviteit van interventies voor re-integratie van Amsterdammers met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van bijverdienpremie

  Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam doet…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Overgang van kwetsbare groepen uit PrO/VSO naar vervolgopleiding of werk

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Individuele Plaatsing en Steun

  Sinds 2015 wordt er aan Amsterdamse bijstandsgerechtigden met een ernstige…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verdere integratie op de arbeidsmarkt

  evaluatie pilot Amsterdamse aanpak voor Somaliërs

  Lees meer over
 • Openbaar

  Transitie Wildemanbuurt

  Om de Wildemanbuurt van ontwikkelbuurt naar ene buurt met perspectief te…

  Lees meer over
 • Collectie (14)

  Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit

  Openbaar
  Lees meer over