Artikel

Evaluatie Individuele Plaatsing en Steun

Sinds 2015 wordt er aan Amsterdamse bijstandsgerechtigden met een ernstige psychiatrische aandoening de mogelijkheid geboden om met behulp van een IPS coach ('first place, then train') zo snel mogelijk regulier aan het werk te gaan. In dit onderzoek wordt bekeken wat IPS de deelnemers oplevert in termen van welbevinden, gezondheid, werk vinden en behouden. Ook wordt gekeken wat de aard en contractvorm van het werk is. Daarnaast wordt middels kwalitatieve interviews onderzocht wat de werkzame elementen zijn van het IPS traject. Tot slot wordt inzicht gegeven in de kosten en de baten van IPS.

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten