Artikel

Amsterdams Experiment met de Bijstand: effecten van begeleiding

Het Amsterdams experiment met de bijstand kent in totaal ca. 5.000 deelnemers en loopt tot 1 maart 2021. Ongeveer 750 deelnemers zijn onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek naar (effecten van) de verschillende vormen van begeleiding. Na 1 maart 2021 worden de effecten van het experiment nog 1 jaar gevolgd. Eind 2022 wordt het eindrapport van het wetenschappelijk onderzoek verwacht. Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de HvA en de UvA en is onderverdeeld in een kwantitatief en kwalitatief gedeelte. Tussen maart 2019 en juli 2020 zijn 626 deelnemers geïnterviewd in het kader van het kwantitatief onderzoek (T1). Voor het kwalitatief wetenschappelijk onderzoek zijn met behulp van vragenlijsten zowel deelnemers als niet-deelnemers aan het wetenschappelijk onderzoek persoonlijk geïnterviewd. Er wordt onder andere gekeken naar de effectiviteit van zelfregie en extra begeleiding van bijstandsgerechtigden op welzijn, participatie en gezondheid.

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten