Artikel

Verdere integratie op de arbeidsmarkt

evaluatie pilot Amsterdamse aanpak voor Somaliërs

De Amsterdamse Aanpak Statushouders (intensieve begeleiding naar werk en/of opleiding, parallel aan de inburgering) wordt toegepast op Amsterdammers van Somalische herkomst. Onderzocht wordt of de intensieve aanpak een (positieve) impact heeft op zelfredzaamheid en participatie van genaturaliseerde Somaliërs. Ook wordt een Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse (MKBA) gemaakt.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron: pixabay