Artikel

Evaluatie intensiveringsmaatregelen sociaal werk

De gemeente Amsterdam heeft in 2018 de ambitie vastgelegd om van 4.000 Amsterdammers op sociaal werk te groeien naar 4.500 eind 2022. Jaarlijks daalt het aantal sw-medewerkers met gemiddeld 6%, omdat er geen instroom meer mogelijk is in de sw en er alleen uitstroom plaatsvindt. Dit betekent dat bovenop de compensatie van deze daling groei moet worden gerealiseerd om de ambitie te behalen. Tot de coronacrisis lukte dat goed, het programma sociaal werk lag dan ook lange tijd ruim op schema. De coronacrisis heeft het behalen van de doelstelling bemoeilijkt. Om deze reden heeft de directie Werk van de gemeente Amsterdam besloten tot het inzetten van een aantal intensiveringsmaatregelen om de doelstelling te behalen. Het gaat onder andere om (specifieke vormen van) coaching van kandidaten en coaching van collega’s van kandidaten op de werkvloer, maar ook om maatregelen gericht op werkgevers, zoals het verstrekken van een premie als een kandidaat in tijdelijke of vaste dienst wordt genomen.

O&S gaat in 2022/2023 onderzoeken welke onderdelen van de verschillende instrumenten werken, voor wie en onder welke omstandigheden bij het vinden en behouden van regulier betaald werk.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: weten wat werkt in sociaal domein