Artikel

Teamleren en sociale veiligheid in de publieke sector. Welke invloed heeft sociale veiligheid op teamleren in de publieke sector?

Onderzoeksvoorstel Carlijn Kriek (promotietraject voor ambtenaren)

Hieronder vind je het onderzoeksvoorstel horende bij het promotieonderzoek van Carlijn Kriek. Zij werkt als adviseur beleidsinnovatie op het gebied van leren & ontwikkelen bij als bij de gemeente Amsterdam (Personeel & Organisatie) en schrijft daarnaast in deeltijd aan een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Het werk binnen de stad (en daarbuiten) wordt steeds complexer. Of het nu gaat om de energietransitie, het effect van de coronapandemie op inwoners van de stad, kansenongelijkheid, ondermijning of het herstel van de effecten van de toeslagenaffaire; de breinbrekers stapelen zich op. De enige manier om hier als organisatie effectief op te reageren, is door flexibel samen te werken. En van elkaar te leren. Binnen teams en tussen teams. Het is daarom nuttig om de factoren die teamleren stimuleren, te onderzoeken.

Twee vragen staan in het onderzoek centraal: Wat is het effect van (hoge) sociale veiligheid op teamleren (en daarmee presteren)? En welke “tools” of vaardigheden kunnen we onze leidinggevenden aanreiken om dit in hun teams te vergroten?

Looptijd onderzoek: 2022-2026

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: samen.jpg

Media

Documenten