Artikel

Statushouders 2017 - Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse Aanpak

Deelrapport 1: werkwijze en beleidstheorie

ZonMw heeft in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ subsidie beschikbaar gesteld voor kennisinstellingen en gemeenten om onderzoek uit te voeren en kennis te ontwikkelen over effectieve aanpakken in gemeenten gericht op het bevorderen van de (arbeids)participatie van vluchtelingen. Onderzoeksbureau Regioplan heeft in samenwerking met de gemeente Amsterdam een subsidie gekregen om de nieuwe Amsterdamse aanpak om vluchtelingen versneld te laten participeren en integreren te onderzoeken. De kern van deze aanpak is om vluchtelingen in een zo vroeg mogelijk stadium intensief te begeleiden naar werk of opleiding. Hiervoor is een speciaal team van klantmanagers samengesteld (team Entree) dat de begeleiding uitvoert.

Onderzoek uitgevoerd met een subsidie van ZonMw in het kader van het programma Vakkundig aan het Werk ‘Kennisontwikkeling interventies gericht op vergunninghouders’, in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Regioplan
Jeanine Klaver
Adriaan Oostveen


Bron: https://www.regioplan.nl/project/versnelde-participatie-en-integratie-van-vluchtelingen-de-amsterdamse-aanpak/

Media

Documenten