Artikel

Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt

Eindrapport

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te geven in zowel (het belang van) de verschillende belemmeringen
(waaronder de 24-weken-eis) die er zijn voor asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt als in
het effect van afschaffing of aanpassing van de 24-weken-eis op verschillende relevante terreinen.

@ Regioplan

Afbeelding credits

Header afbeelding: Vrijheid_canva.png

Media

Documenten