Artikel

KIES

De Gemeente Amsterdam en Amsterdam UMC (locatie VUmc) zijn het KIES-project (Kies en Implementeer Effectief Samen) gestart om de kwaliteit van de dienstverlening voor bijstandsgerechtigden te verbeteren. Door middel van het delen van kennis en ervaringen van klantmanagers, klanten en wetenschap wordt een hulpmiddel (tool) ontwikkeld om effectieve dienstverlening te ondersteunen. Met dit hulpmiddel worden klantmanagers ondersteund in het maken van evidence based keuzes in de begeleiding naar werk.

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron: pixabay

Media

Documenten