Artikel

Taalvaardigheid 2017 - Resultaten monitor educatietrajecten Gemeente Amsterdam

Investeren in taaltrajecten voor inwoners van Amsterdam loont

Jaarlijks faciliteert de gemeente Amsterdam taaltrajecten voor haar volwassen inwoners met als doel, dat zij een betere plek in de Amsterdamse samenleving krijgen. Vraag is wat de impact van deze trajecten is. Om die reden realiseert de gemeente Amsterdam een jaarlijks onderzoek naar de impact van de trajecten volwasseneneducatie. Deze rapportage toont aan wat de uiteindelijke impact van de educatieve trajecten uit 2016 voor de Amsterdamse samenleving is.

Media

Documenten