Artikel

Participatie 2014 - Verplicht vrijwilligerswerk

De ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun uitkering

[ACADEMISCH PROEFSCHRIFT] Verplichte vrijwilligers bevinden zich in het hart van de transitie naar een participatiesamenleving; het sluitstuk en de vervolmaking van de ‘activerende verzorgingsstaat’ waarin burgerschap zo veel mogelijk gedefinieerd is in termen van plichten en verantwoordelijkheden en zo min mogelijk in termen van rechten (Tonkens 2009). Van zoveel mogelijk mensen die nog wel gebruikmaken van een recht wordt verwacht daar iets tegenover te stellen. Dit boek werpt een licht op de maatschappelijke veranderingen die ten grondslag liggen aan de veranderende eisen ten aanzien van bijstandscliënten en staat uitgebreid stil bij de gevolgen die de hervorming van de verzorgingsstaat voor hen heeft.

Media

Documenten