Artikel

De vier pijlers van Social Return

Door Giancarlo Carboni (Manager Bureau Social Return Amsterdam)

De toepassing van social return in Amsterdam heeft een 'fundament' met vier pijlers. Hieronder een overzicht en beknopte toelichting.

 

1. MVOI.
Social return is een aspect van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). De visie van de gemeente Amsterdam is vastgelegd in het document Inkopen met Invloed. ‘Sociaal’ is een van de maatschappelijke thema’s/doelen van MVOI in Amsterdam, naast Inclusie & Diversiteit, Duurzaam, Gezond, Innovatief en Regionaal en MKB vriendelijk aanbesteden.


2. SOCIAAL OPDRACHTGEVERSCHAP.
Hoe de gemeente Amsterdam invulling geeft aan het thema ‘Sociaal’ is vastgelegd in de Leidraad Sociaal Opdrachtgeverschap (voorheen Social Return). Social return en sociaal inkopen zijn de belangrijkste thema's. In de leidraad is ook het stedelijk proces Social Return opgenomen. De leidraad wordt medio 2023 overigens vernieuwd.


3. PROCES SOCIAL RETURN. Het stedelijk proces Social Return is een integraal onderdeel van de Leidraad Sociaal Opdrachtgeverschap. In dit proces is vastgelegd wie welke rol heeft bij de toepassing en uitvoering van social return. Het proces kent 2 perspectieven: intern (voor opdrachtgevers en inkopers) en extern (voor opdrachtnemers met een SR-verplichting). Van het Amsterdamse proces is een animatie gemaakt: HOE WERKT SOCIAL RETURN. Zie: https://lnkd.in/eZJCe-cK

4. UITVOERING & DECLARATIE.
De invulling van social return is maatwerk, hoor je vaak. Dit klopt, maar binnen bepaalde kaders. Die kaders worden bepaald door de aanbestedingsregels (Europees en landelijk), het gemeentelijk beleid (zie hierboven) hetgeen bepaald is bij een specifieke aanbesteding en afspraken met de individuele opdrachtnemers na gunning van de opdracht. De bandbreedte en declaratieregels in het geval van een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde (sec!) zijn vastgelegd in de Factsheet Social Return van de gemeente Amsterdam. Feitelijk zijn dit de Amsterdamse 'Bouwblokken SROI’.

 

INTERDEPENDENTIE PIJLERS
De vier pijlers vormen samen het fundament van de social return-afspraken met opdrachtnemers (en hun partners of onderaannemers) en uitvoering van social return in Amsterdam. De 4 Pijlers worden periodiek onderhouden en aangepast aan nieuwe omstandigheden en inzichten: Amsterdams beleid. Momenteel loopt een meerjarig wetenschappelijk onderzoek naar 'sociaal en inclusief aanbesteden' in samenwerking met het Centre for Public Procurement (UUCePP)https://lnkd.in/e5CE7MQD

DE PRAKTIJK
Weten hoe de pijlers zijn vertaald naar de uitvoeringspraktijk van Amsterdam Lees hier dan de post van Bureau Social Return Amsterdam.
https://lnkd.in/eYQfSA99. In het artikel ook links naar de belangrijkste documenten en samenwerkingspartners van Bureau Social Return Amsterdam

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Vier pijlers van Social Return