Artikel

Taalvaardigheid 2016 - Regionale Laaggeletterdheid

Factsheetrapportage

Het doel van deze factsheetrapportage is om een eerste aanzet te geven voor het beschrijven van de omvang en kenmerken van laaggeletterdheid op regionaal en gemeenteniveau. Gemeenten verschillen namelijk van elkaar wat betreft demografie en sociaal-economische structuur, die van invloed zijn op de laaggeletterdheid van burgers. Hierdoor zijn de doelgroepen waaronder laaggeletterdheid veel voorkomt voor elke gemeente en regio weer anders samengesteld. In een vervolg zullen we onderzoeken hoe de verschillende kenmerken van laaggeletterdheid met elkaar interacteren en welke effecten ertoe leiden dat in uw gemeente het percentage laaggeletterden hoger of juist lager ligt dan landelijk.

Uitgevoerd door:
CINOP Advies
Etil
Kohnstamm Instituut
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Media

Documenten