Artikel

Ouderen in de hoofdrol

Bookazine van Lang Leve Kunst

Voorwoord door Frieda de Pater (Directeur Stichting RCOAK) en Koeno Sluyterman van Loo (Secretaris-directeur Fonds Sluyterman van Loo):

"Voor u ligt een bundeling van prachtige verhalen over ouderen die troost, energie, contacten en zingeving halen uit hun toneelspel, schilderen, muziek en andere vormen van kunstbeoefening. Na diverse onderzoeken, evaluaties en brochures over kunstparticipatie door ouderen is het tijd hen zelf aan het woord te laten. Zij staan hier in de schijnwerpers. Neem Oscar die, toen hij bijna 90 was, met andere ouderen op de set stond van de speelfilm Droomoord. En Ans, die na een moeilijke periode, samen met een Poolse student een computeranimatie in elkaar zette. En deze presenteerde voor een volle zaal.

Deze en veel andere verrijkende ervaringen waren en zijn onderdeel van Lang Leve Kunst. Dit programma stimuleert sinds 2013 kunst- en cultuurparticipatie van ouderen in Nederland. De fondsen achter Lang Leve Kunst steunen projecten die daar zo veel mogelijk ouderen plezier aan laten beleven. Kunstzinnige activiteiten verrijken hun leven door nieuwe zingeving en meer sociale contacten.

De publicatie valt samen met de lancering van het Lang Leve Kunst Fonds, een initiatief van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Lang Leve Kunst Fonds zal kunst- en cultuurparticipatie van ouderen in Nederland verder stimuleren. Het is onze ambitie dat er óveral in Nederland aanbod van kunst- en cultuurprojecten voor ouderen komt. Dat kunnen we niet alleen. Helpt u mee door samen zulke activiteiten met en voor ouderen te organiseren? Of door dit mogelijk te maken in uw gemeente? We kijken uit naar uw ideeën.

Deze bundel begint met een beknopte wetenschappelijke onderbouwing van het belang van kunstparticipatie door ouderen. Daarna komen de ouderen zelf aan het woord, want zij hebben de hoofdrol. Zoals iemand het pakkend verwoordt:

‘Ook op hogere leeftijd kun je het leven op een nieuwe manier in eigen hand nemen. Doen wat je leuk vindt.’"

Colofon

Deze bundel is een uitgave van Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. www.langlevekunst.nl

  • Auteurs: Koos Neuvel en Caroline de Pater
  • Auteur openingsartikel en corona-updates: Rieke Schouten
  • Eindredactie: Gemmeke van Kempen
  • Vormgeving: Tineke Kooistra, Studio 10
  • Illustraties: Melanie Drent
  • Omslagfoto: Milan Tettero
  • Portretfotografie: Willem Sluyterman van Loo
  • Overige foto’s: Zan van Alderwegen, Guido Bogert, Roel Braams, Ronald Falke, Cor Heijdenrijk, Sas Schilten, Milan Tettero, Roos Trommelen, Hanneke Wetzer
  • Drukwerk: Wilco BV, Amersfoort
  • Opdrachtgevers: Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo

Deze bundel is mede tot stand gekomen dankzij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. www.eentegeneenzaamheid.nl

Voor de verzending van deze bundel wordt samengewerkt met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het LKCA. www.cultuurfonds.nl | www.lkca.nl

Amsterdam/Beverwijk, 2021

Aanvullende informatie

Media

Documenten