Artikel

Hoe kunstparticipatie kan bijdragen aan het welzijn van Nederlandse ouderen - een taxonomie van kunstinterventies voor mensen met dementie opnieuw bekeken

Achtergrond: Er is steeds meer bewijs voor de positieve invloed van kunst op gezondheid en welzijn. De mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, blijven echter onderbelicht.

Methode: 38 semigestructureerde interviews werden gehouden met 30 oudere volwassenen en 10 kunstenaars, die betrokken waren bij vijf participatieve kunstprojecten in Nederland. Case-based framework- en cross-overanalyses werden uitgevoerd op basis van de taxonomie van Cousins et al.

Resultaten: Participatieve kunstinitiatieven droegen bij aan het welzijn van ouderen in een complex samenspel met de kunstenaar, kunstvorm, groep deelnemers, materiële aspecten en continuïteit van activiteiten. Een gastvrije omgeving bleek een consistent onderliggend mechanisme voor deelnemers om te groeien op persoonlijk en artistiek niveau, zich te verbinden met anderen en zich gesteund te voelen in hun psychosociaal welzijn.

Conclusie: Dit artikel toont de belangrijke sociale functie die participatieve kunst kan hebben voor oudere volwassenen, en pleit voor het belang van een grondige beschouwing van de context waarin onderliggende mechanismen en uitkomsten naar voren komen.

Trefwoorden: ouderen; participatieve kunst; welzijn; onderliggende mechanismen; taxonomie van kunstinterventies

Bron: Yosheng Liu, Barbara Groot, Lieke de Kock, Tineke Abma & Christine Dedding (2022) How participatory arts can contribute to Dutch older adults’ wellbeing – revisiting a taxonomy of arts interventions for people with dementia, Arts & Health, 15:2, 153-168, DOI: 10.1080/17533015.2022.2035417

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Ouderen in het Odensehuis. Titel - Ouderenzorg. Fotograaf - Sanne Couprie via fotobank.amsterdam.nl

Media

Documenten