Artikel

Uit beeld geraakt - Digitale ongelijkheid als maatschappelijke opgave

In dit boek delen we de ervaringen, behoeften en lessen van burgers met een grote afstand tot de online wereld, veelal mensen met een lage sociaaleconomische positie. Van deze mensen leerden we wat het betekent om geen of beperkt gebruik te kunnen maken van online diensten en hoe het komt dat zij dit niet kunnen. Tevens gingen we in gesprek met beleidsmakers, sociaal- en schuldhulpverleners, vrijwilligers, trainers en docenten. Op basis van de opgedane inzichten formuleren we wegwijzers voor de nabije toekomst. We nodigen iedereen uit om deze reis samen voort te zetten. Daarbij is het belangrijk om het doel van de reis in de gaten te houden, het doel is niet digitale inclusie, maar SOCIALE INCLUSIE, met respect voor individuele wensen, behoeften en mogelijkheden.

Auteurs: Christine Dedding en Nicole Goedhart, Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora, Amsterdam UMC

Afbeelding credits

Header afbeelding: Uit beeld geraakt afbeelding

Media

Documenten