Artikel

Jaarrapportage Taaloffensief 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

In het tweede jaar van het Taaloffensief speelde de coronacrisis nog steeds een grote rol. Ook in
2021 konden helaas vrijwel geen fysieke lessen worden aangeboden. De vervangende online-
lessen waren helaas niet voor alle doelgroepen te volgen. Evengoed zijn er 5338 deelnemers
gestart aan een cursus Taaloffensief. Daaronder bevonden zich 516 ouders die deelnamen aan
een cursus Taal en Ouderbetrokkenheid en 353 deelnemers die een cursus digitale vaardigheden
hebben gevolgd. Ter vergelijking, in 2020 zijn er respectievelijk 4373 deelnemers gestart met
een cursus Taaloffensief, waarvan 493 deelnemers aan een cursus Taal en Ouderbetrokkenheid.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

Behandelend ambtenaar: WPI, Participatie, Ans Roest, a.roest@amsterdam.nl WPI, Participatie, Jacqueline
de Maa j.de.maa@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bronnen:

WPI en OIS

Impact taaltrajecten: Artéduc, Vught

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten