Artikel

Amsterdamse Familie School (AFS)

Het bieden van gelijke kansen aan alle kinderen van Amsterdam, los van zijn of haar achtergrond, vraagt om extra inzet. Daarom krijgen scholen in Amsterdam de kans om zich te ontwikkelen als een Amsterdamse Familie School.

De Amsterdamse Familie School richt zich op het versterken van de ontwikkelkansen van kinderen vanuit de school. De plek waar zij meer dan 1000 uur per jaar doorbrengen en waar kinderen, en vaak ook hun ouders, zich veilig en vertrouwd voelen. Het is daardoor bij uitstek de plek waar duidelijk wordt wat een kind of hun ouders nodig heeft voor optimale ontwikkelkansen.

De school werkt samen met maatschappelijke instellingen op verschillende beleidsterreinen. Bijvoorbeeld op het terrein armoede, jeugd, zorg, sport en de wijk. Het doel is het bieden van een brede ondersteuning aan het gehele gezin, waarbij een koppeling wordt gemaakt met de thuissituatie en de leefomgeving van het kind.

Subsidie

Schoolbesturen kunnen voor schooljaren 2023-2027 een vierjarige subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van de Amsterdamse Familie School. Scholen mogen zelf invulling hieraan geven en een eigen richting bepalen, die past bij de uitdagingen in de buurt. De subsidie kan ingezet worden voor activiteiten die passen bij de ontwikkeling van de Amsterdamse Familie School én voor het aanstellen van een projectleider die de schoolleider hierbij ondersteunt. Dit stimuleert scholen om in te zetten op het bieden van een meer kansrijke ondersteunings- en ontwikkelomgeving voor kinderen. Lees meer op de subsidiepagina.

Een overkoepelend team

Om scholen bij te staan bij de ontwikkeling van de Amsterdamse Familie School, zet de gemeente een klein overkoepelend team in van ervaren aanjagers en onderzoekers. Het team jaagt de verbinding aan tussen de wijk en de partners rondom de school. Daarnaast monitort, analyseert en evalueert het team de verschillende ontwikkelingen. Zij verzamelen en verspreiden de verkregen kennis van alle scholen om hiermee te innoveren. Zo hoeven we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden en zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de Amsterdamse Familie School wordt gewaarborgd en verhoogd.

Contact

E-mail: familieschool@amsterdam.nl

Bron: amsterdam.nl

Lees meer over de Amsterdamse Familieschool:

  • In dit artikel op human.nl vertelt Mustapha Khaddari van de Indische Buurt School hoe AFS bij hen werkt: o.a. extra ruimte voor begeleiding van ouders, een samenwerking met Educatief Centrum Oost en de ouderacademie. Ook lees je over basisschool Al Wafa. Directeur Erzsike Volf-Zaidi, projectleider Malika Mouch en leerkracht Oumaima Rotbi vertellen over de voordelen van een uitgebreid zorgnetwerk in school.
  • Over de doelstellingen en het ontwikkelprogramma van de 1e Amsterdamse Familieschool IKC Het Talent in de Wildemanbuurt (Osdorp) in dit artikel. Wethouder Marjolein Moorman bracht een werkbezoek aan de school.

  • In dit artikel van het Parool (Laura Obdeijn, 17 juni 2021) of hier op kinderopvangtotaal.nl lees je meer over het Familie Servicepunt op de Lukasschool in Nieuw-West. Ouders kunnen daar bijvoorbeeld terecht voor hulp bij belastingsbrieven, taalles of culturele activiteiten. 

  • In deze video hoor je meer over de AFS Bredero Beroepscollege in Amsterdam Noord:

    Bekijk deze video extern op: YouTube  • Het Kohnstamm Instituut doet een driejarig onderzoeksproject naar ontwikkeling, implementatie en evaluatie van Amsterdamse Familieschool-aanpak.

Aanvullende informatie

Media

De Amsterdamse Familieschool