Artikel

1e Amsterdamse Familieschool

IKC Het Talent, Wildemanbuurt, Osdorp, Amsterdam

Het belangrijkste doel van de 1e Amsterdamse Familieschool is iets bereiken wat al jaren zonder veel succes wordt geprobeerd: gelijke kansen creëren voor kinderen die opgroeien in armoede en de cirkel van intergenerationele armoede doorbreken. Deze doelstelling wordt voornamelijk bereikt door alle bestaande – en nieuwe – maatregelen te integreren in één benadering op maat. Enerzijds hebben kinderen de mogelijkheid om hun potentie te benutten door een intensief en uitgebreid ontwikkelingsprogramma. Anderzijds wordt zowel de stress van hun ouders verminderd als hun zelfredzaamheid vergroot door het aanbieden van essentiële zaken als gezond eten, maatschappelijke diensten en vereiste hulp. Met de 1e Amsterdamse Familieschool wordt dus op verschillende revolutionaire manieren het armoedeprobleem aangepakt en gezinnen weer in hun kracht gezet.

De belangrijkste eindresultaten (Key Performance Indicators) die zijn gerealiseerd aan het einde van de projectperiode van 3 jaar staan hieronder weergegeven.

  1. De schoolprestatie en –motivatie van leerlingen zijn verbeterd.
  2. De geestelijke en lichamelijke gezondheid van alle gezinsleden is verbeterd.
  3. Het functioneren van het gezin is verbeterd
  4. De financiële en economische situatie van de gezinnen is verbeterd.
  5. Het project is overdraagbaar naar en inzetbaar in andere (Amsterdamse) wijken met een bovengemiddeld percentage gezinnen onder de armoedegrens.
Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: amosonderwijs.nl

Media

Documenten