Artikel

Uitkomsten Student en Stad in Gesprek: Eerlijke Energie Transitie, December 2022

Om de dreiging van door de mens veroorzaakte klimaatverandering aan te pakken, is een fundamentele overgang nodig van het dominante energiesysteem op basis van fossiele brandstoffen naar een koolstofarm/nulsysteem. De gemeente Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal zijn en in 2040 het gas volledig uit de stad bannen. Deze verschuiving vraagt om complexe maatschappelijke en technologische veranderingen en heeft grote maatschappelijke impact.

Achtergrond —  Op 14 december 2022 spraken VU-masterstudenten van de opleiding Policy, Politics, and Participation (PPP) met Amsterdammers over het realiseren van een ‘rechtvaardige energietransitie’. De studenten voerden focusgroepen uit op vier OBA-locaties in Amsterdam: Oost, Hallen, Javaplein en Zuidoost.

 

Resultaten focusgroep — Deelnemers identificeerden verschillende uitdagingen in verband met het bereiken van een rechtvaardige energietransitie, die vooral te maken hadden met communicatiekwesties. Veel mensen zeiden dat ze niet genoeg informatie over het onderwerp hebben en niet weten waar ze officiële overheidsinformatie kunnen vinden. Voor sommigen vormen taal- en alfabetisering barrières een extra uitdaging. Deelnemers zeiden ook dat er verschillen zijn tussen het bezitten en huren van een huis, en dat sommige mensen niet weten hoe ze hun huis moeten aanpassen om het energiezuiniger te maken. Ook de kostprijs is een belemmerende factor. De meeste mensen vinden dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen voor een rechtvaardige energietransitie, bijvoorbeeld door de minimale energienormen van huurwoningen te verbeteren.

 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek — Deelnemers willen dat de communicatie over de energietransitie in Amsterdam helder en beknopt is en zo nodig vertaald. Flyers in verschillende talen kunnen de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie helpen verbeteren. Ook willen ze een duidelijk langetermijnperspectief van de overheid en langdurige relaties tussen stakeholders.

 

Ervaringen van deelnemers — De feedback over het evenement was overwegend positief. Vrijwel alle deelnemers vonden het interessant en velen zeiden dat het ook leuk en/of leerzaam was. Een deelnemer zei dat ze "voor een vriend kwamen, maar in plaats daarvan veel hebben geleerd". Sterker nog, de meeste mensen wilden meer tijd om te praten! De sfeer was prettig en goed georganiseerd, en deelnemers gaven aan dat het leuk was om perspectieven van andere mensen te horen. Bij toekomstige evenementen willen deelnemers graag meer achtergrond/context over het onderwerp om het gesprek sneller op gang te krijgen. Ze merkten ook dat bij sommige evenementen bijna geen buurtbewoners aanwezig waren en ze vinden het erg belangrijk om de stem van bewoners bij dit soort evenementen te betrekken.

 

WmdW 2022

student en stad in gesprek halle 2022

Afbeelding credits

Header afbeelding: noord.jpeg

Media