Artikel

Plusscholen Amsterdam: zicht op kansen

Het aanbod door de ogen van medewerkers en studenten en een beeld van de vervolgbestemmingen

Amsterdamse Plusscholen bieden kleinschalig onderwijs voor overbelaste jongeren die niet deel kunnen nemen aan het reguliere mbo. De intensieve begeleiding die daarbij past wordt door veel jongeren erg gewaardeerd. Van de studenten heeft 33 procent vier jaar na uitstroom bij de Plusschool een baan en 14 procent studeert nog.

Sinds 2009 investeert de gemeente Amsterdam in onderwijs voor overbelaste jongeren die niet kunnen deelnemen aan het reguliere mbo. Dit gebeurt in een kleinschalige omgeving in Entree- en mbo-2-opleidingen op vier locaties van de Amsterdamse Plus (ROC TOP) en twee locaties van ROC op Maat (ROC van Amsterdam). De gemeente Amsterdam heeft SEO Economisch Onderzoek en Bureau Turf onderzoek naar deze zogeheten Plusscholen laten uitvoeren, waarbij de volgende onderzoeksvragen centraal stonden:
1. Hoe ziet het aanbod van de Plusscholen eruit?
2. Hoe waarderen studenten het aanbod van de Plusscholen?
3. Hoe vergaat het de studenten die op een Plusschool hebben gezeten in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt?

De onderzoek aanpak bestond uit drie onderdelen: 1) groepsgesprekken met medewerkers van de zes locaties, 2) een schriftelijke enquête onder 200 studenten van de zes locaties en 3) een data-analyse van de positie van oud-studenten van alle zes locaties.
Het onderzoek geeft inzicht in het aanbod, hoe studenten dit waarderen en de positie van oud-studenten. Mede vanwege de unieke doelgroep van de Plusscholen bevat dit onderzoek geen effectanalyse met een vergelijkbare controlegroep.

Aanvullende informatie

Media

Documenten